Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 106
Deze week 756
Deze maand 1156
Sinds 11-2008 1003212

Het alfabet 

 

 

 

Het Hebreeuwse alfabet - אלפבית עברי - Alpbiet Ebrie'
Het Hebreeuwse alfabet wordt van rechts naar links gelezen. Het Hebreeuws is een Abjadschrift, wat betekent dat elke letter staat voor een medeklinker. Het is aan de lezer zelf om de klinkers erbij te denken. Het Hebreeuwse alfabet is geen zuivere abjad, een aantal tekens wordt gebruikt om klinkers weer te geven. Zo kunnen sommige medeklinkers ook als klinker gelezen worden, deze heten de mater lectionis ('leesmoeders'). Ook kunnen klinkers weergegeven worden door puntjes en streepjes onder de medeklinkers, deze worden de 'nikoed' genoemd.
Iedere letter heeft tevens een numerieke waarde. Zo kunnen letters gebruikt worden om cijfers mee uit te schrijven, wat ongeveer hetzelfde gaat als met Romeinse cijfers waar de V voor 5 staat en de M voor 1000. Door de getalswaarden van de letters in een woord bij elkaar op te tellen krijg je de getalswaarde van het hele woord. Dat heet de Gematria van het woord. Bijvoorbeeld het Hebreeuwse woord voor 'leven', 'chaj', wordt geschreven met twee letters, de Chet en de Jod die respectievelijk een waarde hebben van 8 en 10. Het hele woord heeft dus de waarde 18. Zo wordt er aan sommige getallen een bijzondere (spirituele) betekenis gegeven door hun associatie met een bepaald betekenisvol woord. Zo is een bedrag dat aan liefdadigheid gegeven wordt vaak een veelvoud van het getal 18, omdat dit getal verbonden is met het woord 'leven'.

 


 

 

 

Nr. Numerieke waarde Letter Naam Uitspraak naam Uitspraak Opmerkingen
1 1

א

אלף

Alef stom of a  
2 2

ב
ב

בית

Beth /
Veth
b
v
 
3 3

ג

גימל

Gimel g  
4 4

ד

דלת

Daleth d  
5 5

ה

הא

Heh h  
6 6

ו

וו

Vav / waw v / w  
7 7

ז

זין

Zajien z  
8 8

ח

חית

Chet ch Als in Bach.
9 9

ט

טית

Tet t  
10 10

י

יוד

Jod J  
11 20

ך / כ

כף

Kaf k / g  
12 30

ל

למד

Lahmed l  
13 40

ם / מ

מם

Mem m  
14 50

ן / נ

נון

Noen n  
15 60

ס

סמך

Samech s  
16 70

×¢

עין

Ajien ' Een glottislag, zoals de korte pauze in het woord beamen.
17 80

ף / פ
ף / פ

פה

Peh
Feh
p /
f
 
18 90

ץ / צ

צדי

Tsadie ts  
19 100

ק

קוף

Koef k  
20 200

ר

ריש

Reesj r  
21 300

ש
ש

שין

Sjien
Sien
sj
s
 
22 400

ת

תו

Tav t  

 

 
Citaat van de dag

"Oog om oog maakt de hele wereld blind.
Oko za oko i cijeli svijet bi bio slijep. "
- Mahatma Gandhi -
(1869-1948)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?